Dzienne archiwum: sierpień 18, 2020

Smak ***

Czuję cierpki smak niewypowiedzianych nigdy słów rozkładają się na języku dły po teś jes