Kategoria: Wiersze

Nie myślę ***

Nie myślę jużo miłości z miłościąo nadziei z nadziejąo radości z radościąo smutku bez smutkuMyślęo życiu bez życia

Smak ***

Czuję cierpki smak niewypowiedzianych nigdy słów rozkładają się na języku dły po teś jes